Dalam usaha memajukan kaedah pendaftaran pengakap, PPM Gombak telah mengambil inisiatif dengan menginovasikan kaedah pendaftaran pengakap mulai tahun 2012. Inovasi yang dimaksudkan ialah dengan memperkenalkan kaedah pendaftaran secara "online" melalui Sistem eScout.
Adalah diharapkan setiap kumpulan dapat memanfaat kaedah pendaftaran secara online ini untuk kemudahan semua pihak.